Storitve

PROFESIONALNA IZDELAVA
INŠTALACIJ IN MERITEV

Storitve

Izdelujemo vse inštalacije šibkega in jakega toka ter meritve inštalacij in strelovoda. Elektroinštalacije izvajamo na novogradnjah, izdelujemo tudi adaptacije in vzdrževalna dela, in sicer na stanovanjskih, gospodarskih, javnih in poslovnih objektih.

Izdelujemo vse inštalacije šibkega in jakega toka ter meritve inštalacij in strelovoda. Elektroinštalacije izvajamo na novogradnjah, izdelujemo tudi adaptacije in vzdrževalna dela, in sicer na stanovanjskih, gospodarskih, javnih in poslovnih objektih.

Inštalacije jakega toka

Inštalacije jakega toka

Razsvetljava, javna razsvetljava, varnostna razsvetljava, elektroinštalacije v EX izvedbi, elektroinštalacije za kotlovnice, črpališča, transformatorske postaje.

Stikalni bloki

Izdelava stikalnih blokov

Gradbiščne omare, energetske omare, krmilno procesne omare.

Inštalacije šibkega toka

Inštalacije šibkega toka

Telefonski sistemi, računalniška omrežja, alarmni sistemi, protipožarni sistemi, videonadzor, domofonske inštalacije, ozvočenje, kontrola pristopa, komunikacijske omare.

Strelovodna inštalacija

Strelovodna inštalacija

Meritve strelovoda in galvanskih povezav.

Meritve

Izdelava meritev

Elektroinštalacije, omarice in razdelilni bloki, izolacijska upornost, šibko točne inštalacije.

Pametne inštalacije

Pametne inštalacije

Naj vaš objekt, delavnica ali hiša postanejo pametni.

V modernem bivalnem in delovnem okolju se počutite bolje tudi z našim sodelovanjem.