V podjetju smo v terminu od 10.07. do 14.07.2019 izvajali

usposabljanje za ukrep Krepitev kompetenc.

0
X

Shopping Cart